Τρίτη, 22 Μαΐου 2012 - 0 σχόλια

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων και η δημοσιογραφία του ΔΟΛ


psixaris-dol.jpg

Στοιχεία για τη φορολόγηση νομικών και φυσικών προσώπων έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Eurostat, χωρίς όμως να λένε οι αριθμοί ολόκληρη την αλήθεια.
Πιο συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τους συντελεστές που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική υπηρεσία  το 2012 ο μέσος ανώτατος συντελεστής φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα είναι 43,2% στην Ευρωζώνη και 38,1% στην ΕΕ, ενώ στα νομικά πρόσωπα είναι 26,1% και 23,5% αντίστοιχα.
Ο μέσος ανώτατος συντελεστής του ΦΠΑ στην ζώνη του ευρώ είναι 20%, ενώ στην ΕΕ ανέρχεται στο 21%.
Στην Ελλάδα ο μέσος ανώτατος συντελεστής φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα είναι στο 49%. Ένας από τους υψηλότερους συντελεστές στην Ευρωζώνη , που ανταγωνίζεται το φορολογικό συντελεστή χωρών με σαφώς υψηλότερο μέσο εισόδημα, όπως το Βέλγιο (53,7%), η Δανία (55,4%), η Ολλανδία (52%), η Αυστρία (50%) και η Μεγάλη Βρετανία (50%). Ακόμη και στη Γερμανία ο μέσος ανώτατος συντελεστής φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα είναι στο 47,5%
Τα στοιχεία δείχνουν σαφή τάση μείωσης των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης την τελευταία δεκαετία με εξαίρεση τις Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Συγκριμένα από το 2000 έως το 2012 η αύξηση της φορολόγησης των φυσικών προσώπων ήταν:
Ελλάδα: Από 45% σε 49%
Ισπανία: Από 48% σε 52%
Ιταλία: Από 45,9% σε 47,3%
Πορτογαλία: Από 40% σε 49%
Τέλος τα στοιχεία γίνονται εντυπωσιακά για την Ελλάδα όταν δεν αφορούν τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή, αλλά τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.
Όλα για τις επιχειρήσεις
Αντίθετα με τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων, που όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat έχει στην  Ελλάδα αυξηθεί, ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων παρουσιάζεται τη τελευταία δεκαετία μειωμένος κατά 10% και από το 40% έχει φτάσει στο 30%. Η Eurostat όμως δημοσιεύει τα στοιχεία μάλλον «μαγειρεμένα», καθώς ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης των νομικών προσώπων στην Ελλάδα από 1/1/2012 αγγίζει το 22%, με την προοπτική να φτάσει το 2014 το 20%.
Αυτό συμβαίνει γιατί στην Ελλάδα τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές, αμοιβών στο εργατούπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού (bonus δηλαδή), καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή νομικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, η ανώνυμη εταιρεία καταβάλλει φόρο με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%). Η Eurostat δηλαδή, υπολογίζει καταρχήν  ένα μέσο όρο φορολογικών συντελεστών, χωρίς να λαμβάνει επίσης  υπόψιν ότι οι μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις εμφανίζουν στοιχεία που δεν επιτρέπουν τη φορολόγησή τους τελικά  με 40%.
Η Ελλάδα λοιπόν με φορολόγηση νομικών προσώπων στο 22% -με αποφασισμένο το 20% έως το 2014-  διαθέτει το μικρότερο συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων σε σχέση με όλες τις λεγόμενες αναπτυγμένες χώρες της Ευρωζώνης, καταρρίπτοντας ακόμη και το μύθο της σχέσης ανάπτυξη= χαμηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων.
Χαρακτηριστικοί οι συντελεστές φορολόγησης που ακολουθούν:
Γερμανία: 29,8%
Ισπανία:30%
Γαλλία: 36,1%
Ιταλία: 31,4%
Πορτογαλια:31,5%
Τα ψεύδη των ΜΜΕ και η εικονική πραγματικότητα
Προφανώς τα καθεστωτικά ΜΜΕ δεν άφησαν την είδηση να πέσει κάτω και μόλις κυκλοφόρησαν τα στοιχεία της Eurostat έσπευσαν να τονίσουν πόσο αυξημένη είναι η φορολόγηση στην Ελλάδα και κυρίως των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικός είναι ο κοινός τίτλος με τον οποίο κυκλοφορεί η είδηση και αναφέρει: «Υψηλότεροι από την Ευρώπη είναι οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat όμως, οι χώρες με μικρότερους φορολογικούς συντελεστές στην ΕΕ, δεν είναι άλλες από τα σύγχρονα eldorado, των διαλυμένων εργασιακών σχέσεων, που ταυτόχρονα αποτελούν φορολογικούς παραδείσους για το μεγάλο κεφάλαιο.
Πιο συγκεκριμένα ο εντυπωσιακός μέσος όρος της Eurostat προκύπτει αν κανείς συμπεριλάβει τους φορολογικούς συντελεστές των εξής χωρών:
Βουλγαρία:10%
Λιθουανία:15%
Ρουμανία:16%
Κύπρος:10%
Τσεχία:19%
Είναι προφανές ότι τα τζιμάνια του οικονομικού ρεπορτάζ του ΔΟΛ και των υπολοίπων καθεστωτικών ΜΜΕ είτε δεν γνωρίζουν να διαβάζουν πίνακες είτε η πίστη τους στην ανάπτυξη και στη γαλαντομία των μεγαλοεπιχειρηματιών δεν τους επιτρέπουν να πλέον να αποτυπώσουν στοιχειωδώς την πραγματικότητα. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου